Filters Archives: คำศัพท์ระดับสูง

800 คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC

1. Science วิทยาศาสตร์ 15:18 2. Geography ภูมิศาสตร์ 30:04 3. History ประวัติศาสตร์ 35:25 4. Engineering วิศวกรรม 39:44 5. Business ธุรกิจศึกษา 45:18 6. Law กฎหมาย 49:53 7. Politics การเมือง 01:02:46 8. Psychology จิตวิทยา 01:10:51 9. Literature วรรณกรรม 01:20:08 10. Art ศิลปะ 01:25:35 11. Music ศึกษาดนตรี 01:34:43 12. Religion ศาสนา 01:44:11 13. Language ภาษา 01:55:31 14. Physical education […]

Continue Reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 15 Cooking การทำอาหาร

ซึมซับ absorb ต้มให้นุ่มข้างนอก แต่ภายในยังแข็งอยู่เล็กน้อย al dente อบ bake ผงฟู baking powder ผงฟู baking soda ทาน้ำมัน (เนื้อ) ในระหว่างอบ baste ส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่ batter ตี beat ลวก blanch ปั่น blend ต้ม / เดือด boil การย่างผิวนอกของอาหาร broil ฟกช้ำ bruise ถาดอบเค้ก cake pan ที่ขูดชีส cheese grater สับ chop สาก ดิน clay pestle ปนเปื้อน cross-contaminate ทอด deep fry หนาแน่น dense หั่นให้ละเอียด […]

Continue Reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 14 Physical education พลศึกษา

แอโรบิก aerobic การเติบโต aging กรดอะมิโน amino acids นักกีฬา athlete ความหนาแน่นมวลกระดูก bone density เร็วๆ / สั้นๆ brisk แคลอรี่ calorie คาร์ดิโอ cardio ระบบหัวใจและหลอดเลือด cardiovascular system โรคเรื้อรัง chronic disease สถานการณ์ circumstance จำแนกประเภท classify บริโภค consume โรคเบาหวาน diabetes การบริโภคอาหาร dietary ประหยัด economical ความทนทาน endurance เสริม enhance ภายนอก external กรดไขมัน fatty acids ไฟเบอร์ fiber อาหารเสริม food supplement การทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น hone อาหารขยะ junk-food […]

Continue Reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 13 Language ภาษา

สำเนียง accent คุณศัพท์ adjective คำขยายกริยา adverb ระบบตัวอักษร alphabet สามารถใช้สองภาษาอย่างคล่องแคล่ว bilingual สามัญ common คำเชื่อม conjunction พยัญชนะ consonant บริบท context ถ่ายทอด / สื่อ convey ระบุเจาะจง definite เป็นต้น etc. ข้อยกเว้น exception คำอุทาน exclamation ความคล่องด้านภาษา fluency บ่อย frequent บ่งบอก indicate คำอุทาน interjection ไม่เกี่ยวข้อง irrelevant ภาษาศาสตร์ linguistics ท่อง memorize คำนาม noun ความครอบครอง possession คำบุพบท preposition คำสรรพนาม pronoun การออกเสียง pronunciation เน้น […]

Continue Reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 12 Religion ศาสนา

ผู้เชื่อว่าอาจมีพระเจ้าอยู่จริง agnostic นางฟ้า angel เรียบเรียง articulated ผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริง atheist มีอำนาจ authoritative ความเชื่อ belief พระคัมภีร์ Bible อวยพร bless ศาสนาพุทธ Buddhism ศาสนาคริสต์ Christianity พระบัญญัติ commandment ทำตาม conform สนธิสัญญา covenant หลักความเชื่อในทางศาสนา creed ไม้กางเขน cross ถูกตรึงกางเขน crucify แถลง declare การกระทำ deed เทพเจ้า deity การสาธิต demonstration ธรรมะ dharma ลูกศิษย์ disciple หลากหลาย diverse ทิพย์ divine สมควรได้รับ earn ตั้งใจจริง earnestly ยอมรับอย่างเต็มใจ embrace การตรัสรู้ […]

Continue Reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 11 Music ศึกษาดนตรี

ระยะเวลาที่ออกวิทยุ airplay ชุดแผ่นเสียง album เครื่องขยายเสียง amplifier การเรียบเรียงเสียงประสาน arrangement เพลงประกอบ backing track จังหวะ beat ที่จำได้ง่าย catchy คอร์ด chord ทำงานร่วมกัน collaborate นักแต่งเพลง composer การอัด compression การแสดงดนตรี concert แปรรูป convert ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ customizable เปิดตัวครั้งแรก debut เครื่องประดิษฐ์ device ดิจิตอล digital โดดเด่น distinctive เสียงแตก distortion มีอิทธิพลต่อ dominant ธาตุ / องค์ประกอบ element เลียนแบบ emulate การปรับความถี่ของเสียง equalizers ที่ปรับเพิ่มลดระดับสัญญาณ faders ชื่อเสียง fame ความถี่ frequency […]

Continue Reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 10 Art ศิลปะ

ที่เป็นนามธรรม abstract อะคริลิค acrylic การกำเนิด advent พู่กัน airbrush การจัดเรียง array เก่งศิลปะ artistic ความสมดุล balance งานใช้ฝีแปรงในการวาดภาพ brushwork ผ้าใบสำหรับวาดรูป canvas หล่อพิมพ์ cast ชอล์ก / ปูนขาว chalk ใช้สิ่วสลัก chisel ดินเหนียว clay องค์ประกอบภาพ composition สิ่งเป็นรูปธรรม concrete นิทรรศการ exhibition คิดสร้างสรรค์ expressive สร้างภาพให้หลอกลวง facade ปัจจัย factor ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด foreground เคลือบ gloss กำไรขั้นต้น grossing ทำให้ตื่นเต้นดีใจ hype ภาพลวง illusion เครื่องอุปกรณ์ implements มีความเข้าใจตรงกัน in-tune with […]

Continue Reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 9 Literature วรรณกรรม

เรื่องเล็กๆ น้อยๆ anecdote กวีนิพนธ์ anthology อัตชีวประวัติ autobiography การเขียนชีวประวัติของตนเอง biography สั้น brief ที่มีเสน่ห์ captivating ซึ่งบอกลักษณะ descriptive บทสนทนา dialog ผู้เขียนบทละคร dramatist เป็นสัญลักษณ์ emblematic ต้องตาต้องใจ engaging ทั้งหมด entire บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม epilogue แจ้งชัด explicit เรื่องไม่จริง fiction ภาพพจน์ figure of speech ประเภท genre น่าขัน humorous มโนภาพ imagery ช่างจินตนาการ imaginative ข้อมูลเชิงลึก insight เหตุการณ์ที่ขัดแย้งสวนทางกันอย่างน่าประหลาดใจ irony คำพูดยืดยาว long-winded คำอุปมา metaphor เรื่องจริง non-fiction เค้าโครงเรื่อง plot […]

Continue Reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 8 Psychology จิตวิทยา

ผิดปกติ abnormal ที่ได้เรียนมา acquisition การวิเคราะห์ analysis นิรนาม anonymous การประเมิน assessment ที่กั้น / อุปสรรค barrier การล้มเหลว breakdown เกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้ cognitive ร่วมกัน collaboratively ความตระหนักรู้ consciousness บริบท context คอร์เทกซ์ cortex วิกฤติ crisis เสื่อม / ลดลง declined ขาด / ไม่พอเพียง deficient การไม่รับผิดชอบ / ความผิด delinquency ความหดหู่ depression ตรวจพบ detect เสื่อมลง / ทำให้ทรุดโทรม deteriorate ความขัดแย้ง discord ความผิดปกติทางจิตใจ disorder ระยะเวลา duration อัตตา […]

Continue Reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง TOEFL/IELTS/TOEIC ชุดที่ 7 Politics การเมือง

ผู้ยึดถือทฤษฎี activist ผู้บริหาร administer ข้อดี advantages เอกอัครราชทูต ambassador ใช้ภาษาอย่างคล่อง articulate ตรงกันข้าม / แทนที่จะ as opposed to จับสลาก ballot ถูกห้าม ban ลำเอียง biased การณรงค์ campaign แสดงลักษณะ characterized พันธมิตร coalition ซึ่งต้องกระทำ compulsory การอนุญาต consent ผลที่จะเกิดภายหลัง consequences ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย constituents ประสานงาน coordinate นักวิจารณ์ critic ซึ่งสำคัญมากๆ crucial การอภิปราย / ชิงชัย debate หลอกลวง deceive ประชาธิปไตย democracy ข้าราชการสถานทูต diplomat ข้อเสีย disadvantages แยกแยะ […]

Continue Reading

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906