Filters Archives: ผู้เริ่มต้น English

100 บทเรียนผู้เริ่มต้น English

Hello and welcome to 100 basic English lessons สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ 100 บทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นภาษาอังกฤษ Basic English for children and beginners ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนทุกวัยสามารถใช้วิดีโอนี้เป็นการเริ่มต้นภาษาอังกฤษนะครับ Lesson structure – 2 parts for every lesson ทุกบทเรียนก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับ Part 1 vocabulary six words ส่วนแรกจะนำเสนอคำศัพท์ 6 คำด้วยกัน พร้อมรูปภาพประกอบและคำตัวสะกดให้อ่านและพูดตาม Part 2 sentence Q&A format ส่วนที่สองจะนำเสนอโครงสร้างประโยคง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนมากมาในรูปแบบคำถามคำตอบ How to use this video – watch listen read and […]

Continue Reading

CB1 L100

sweep the floor กวาดพื้น mop the floor ถูพื้น do the laundry ซักผ้า wash the dishes ล้างจาน take out the rubbish เอาขยะไปทิ้ง water the plants รดน้ำต้นไม้ Q) What housework can I do for you? คุณอยากให้ฉันทำงานบ้านอะไร A) Can you please sweep the floor. ช่วยกวาดพื้นให้หน่อย

Continue Reading

CB1 L99

a cold *(flu) เป็นหวัด cough ไอ sore throat เจ็บคอ headache ปวดหัว fever เป็นไข้ runny nose น้ำมูกไหล Q) What’s the matter? เป็นไรหรือเปล่า / คุณไม่สบายอะไรเหรอ A) I have a cold. ฉันเป็นหวัด

Continue Reading

CB1 L98

bedroom ห้องนอน bathroom ห้องน้ำ kitchen ห้องครัว lounge ห้องรับแขก dining room ห้องอาหาร garden สวน Q) Where are you? คุณอยู่ที่ไหน A) I’m in the lounge. ฉันอยู่ในห้องรับแขก

Continue Reading

CB1 L97

knife มีด fork ส้อม spoon ช้อน chopsticks ตะเกียบ plate จาน glass แก้ว Q) Can you please give me a glass? คุณช่วยเอาแก้วมาให้ฉันหน่อยได้ไหม A) Sure, here you are. ได้เลย นี่ ให้

Continue Reading

CB1 L96

sky diving กระโดดร่ม bungee jumping บันจีจัมพ์ rock climbing ปีนหน้าผา go-karting โก’คาร์ท horse riding ขี่ม้า scuba diving ดำน้ำ Q) What will you do on your holiday? วันหยุดยาวคุณจะทำอะไร A) I will go rock climbing ฉันจะไปปีนหน้าผา

Continue Reading

CB1 L95

go to a theme park ไปสวนสนุก visit a museum ไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ go sightseeing ไปไปชมทิวทัศน์ของเมือง try the local food ลองชิมอาหารท้องถิ่น take photos ถ่ายรูป relax at the hotel พักผ่อนที่โรงแรม Q) What will you do on your holiday? วันหยุดยาวคุณจะทำอะไร A) I will relax at the hotel. ฉันจะพักผ่อนที่โรงแรม

Continue Reading

CB1 L94

trampoline แทรมโพลีน roller coaster รถไฟเหาะ bouncy castle ปราสาทเด้ง bumper cars รถกันชน merry-go-round ม้าหมุน seesaw กระดานหก Q) What do you want to play? คุณอยากเล่นอะไรดี A) I want to play the roller coaster. ฉันอยากเล่นรถไฟเหาะ

Continue Reading

CB1 L93

lego เลโก้ puzzle ตัวต่อจิ๊กซอว์ doll ตุ๊กตา board game เกมกระดาน action figure แอ็คชั่นฟิกเกอร์ colouring book สมุดระบายสี Q) Which one is your favorite? คุณชอบอันไหนมากที่สุด A) My favorite is the action figure. ฉันชอบแอ็คชั่นฟิกเกอร์มากที่สุด

Continue Reading

CB1 L92

ask a question ขอถาม borrow ยืม come in เข้ามา go out ออกไป sit down นั่งลง stand up ยืนขึ้น S1) May I borrow a pencil? ขอยืมดินสอแท่งหนึ่งได้ไหม A+) Yes, you may. ได้ A-) No, you may not. ไม่ได้  

Continue Reading

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906