Filters Archives: บทเรียนสั้นๆ

20 กิจวัตรประจำวัน

                    บทที่ 20 กิจวัตรประจำวัน Daily routines Wake up ตื่นนอน Brush my teeth แปรงฟัน Take a shower อาบน้ำ Get dressed แต่งตัว / ใส่เสื้อผ้า Put my make up on ( สำหรับผุ้หญิง) แต่งหน้า Have breakfast กินอาหารเช้า Go to work ไปทำงาน Have lunch กินอาหารเที่ยงวัน Finish work เลิกงาน Go back home กลับบ้าน […]

Continue Reading 2

19 สัมภาษณ์งาน

                    บทที่ 19 การสัมภาษณ์งาน Job interview   Dependable เชื่อถือได้ No matter what happens, I can always rely on my dependable friend.   Efficient มีประสิทธิภาพ The deadline on this project is in only 2 months time, we need to be more efficient with our time or else we […]

Continue Reading 0

18 การท่องเที่ยว

                    บทที่ 18 การท่องเที่ยว Tourism   ค่าโดยสาร Fare ตั๋ว Ticket เส้นทาง Route   Useful sentences   I would like to book a flight to Bangkok for tomorrow morning please. ฉันต้องการจองตั๋วเครื่องบินไปกรุงเทพสำหรับพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับ   How much is the ticket? ตั๋วราคาเท่าไหร่   How long does the journey take? การเดินทางใช้เวลานานแค่ไหน   What […]

Continue Reading 0

17 เรื่องสุขภาพ

                    บทที่ 17 เรื่องสุขภาพ Healthcare   Ill / Unwell ไม่สบาย / ป่วย Have a cold เป็นหวัด Blocked nose คัดจมูก Runny nose น้ำมูกไหล Sore throat เจ็บคอ Cough ไอ To sneeze จาม Fever เป็นไข้ Headache ปวดหัว Backache ปวดหลัง Stomach-ache ปวดท้อง Diarrhoea ท้องเสีย   Useful sentences   I feel […]

Continue Reading 0

16 อาชีพต่างๆ

                    บทที่ 16 อาชีพต่างๆ Occupations     Teacher  ครู I work in a school and help to give students new knowledge and experiences.   Nurse นางพยาบาล I work in a hospital and take care of sick and injured people. I also help the doctors in doing their job […]

Continue Reading 0

15 Shopping

                    บทที่ 15 Shopping   What time are you open? คุณเปิดร้านกี่โมง?   I’m just looking, thanks ฉันแค่ดูเฉยๆ , ขอบคุณครับ   How much is this? นี่ราคาเท่าไหร่?   Does it come with a guarantee? มีรับประกันไหม?   Do you deliver? คุณมีบริการส่งไหม?   I’ll take it ฉันเอาอันนี้   I’d like […]

Continue Reading 0

14 คำขยายกริยา 10 คำ

                    บทที่ 14 คำขยายกริยา 10 คำ 10 adverbs   Actually จริงๆ แล้ว I know I said I like you, but actually I love you. ฉันรู้ว่า ฉันบอกเธอว่า ฉันชอบเธอ แต่จริงๆ แล้ว ฉันรักเธอ   Although ถึงแม้ I like playing football, although I’m not very good at it. ฉันชอบเล่นฟุตบอล ถึงแม้ว่า […]

Continue Reading 1

13 การบอกทาง

                    บทที่ 13 การบอกทาง – Directions   Turn เลี้ยว Straight ตรง Ahead ข้างหน้า Turn around วกกลับ Go ไป Stop หยุด Road ถนน Lane เลน T-Junction สามแยก Four-way intersection สี่แยก Traffic lights ไฟจราจร Zebra crossing ทางม้าลาย Highway ทางหลวง Roundabout วงเวียน Bridge สะพาน Dead-end ทางตัน   1. Go […]

Continue Reading 0

12 In/On/At และคำบุพบทอื่นๆ

                    บทที่ 12 In/On/At และคำบุพบทอื่นๆ   Prepositions of time 1 บุพบทบอกเวลา Translation คำแปล Example ตัวอย่าง In ใช้กับชื่อเดือน ใช้กับปี ค.ศ / พ.ศ ใช้กับชื่อฤดูกาล ใช้กับช่วงเวลาของวัน ใช้กับระยะเวลา In January In 2012 In summer In the morning In a minute / In two weeks On ใช้กับชื่อวันในสัปดาห์ ใช้กับวันที่ ใช้กับวันพิเศษ On Monday […]

Continue Reading 0

11 สภาพอากาศ

                    บทที่ 11 สภาพอากาศ Weather   Sunny มีแดด Rainy มีฝน Snowy มีหิมะ Sleety มีฝนปนหิมะ Haily มีลูกเห็บ Cloudy มีเมฆ Clear ฟ้าโปร่ง Windy มีลมพัด Hazy ฟ้าหม่นหมอง Foggy มีหมอก Smoggy มีหมอกควัน Dusty มีฝุ่น Humid ชื้น Thundery ฟ้าร้อง Stormy มีพายุ   Boiling ร้อนมาก Hot ร้อน Warm อุ่น —— Mild สบายๆ […]

Continue Reading 0

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906