Filters Archives: คำศัพท์ ต้น/กลาง/สูง

L1 S9

ผลัก Push ดึง Pull ขว้าง Throw รับ/จับ Catch ตรวจ Check ฆ่า Kill ขโมย Steal กลับไป Go back ทาย/เดา Guess รีบ Hurry แคบ Narrow กว้าง Wide คล้าย Similar คัน Itchy สนิท Close เค็ม Salty คล่องแคล่ว Fluent เลอะเทอะ Messy หยิก Curly ตรง Straight ความเมตตา Mercy ความมหัศจรรย์ Miracle ชื่อเสียง Reputation สงคราม War คุณสมบัติ Qualities อารยธรรม Civilization ธรรมเนียม Custom […]

Continue Reading

L1 S8

  คิด Think คิดเงิน Charge เคลื่อนไหว/ย้าย Move รัก Love จ่าย Pay เล่น Play ทิ้ง…ไว้ Leave วาง Place ยิ้ม Smile ทำงาน Work ด้วยกัน/พร้อมกัน Together แยก Separate เบา Light หนัก Heavy เจ๋ง/แจ๋ว Cool ห่วยๆ/ห่วยแตก Sucks แข็ง Hard นุ่ม Soft คม/แหลม Sharp ทื่อ Blunt สภาพ Condition เกียรติยศ Honor องค์กร Organization สัญญาณ Signal อุบัติเหตุ Accident บทความ Article วัตถุประสงค์ Objective […]

Continue Reading

L1 S7

เยี่ยมเยือน Visit เดินทาง Travel กอด Hug จูบ Kiss เต้น Dance ให้ Give คิดถึง/พลาด Miss หัวเราะ Laugh ถาม Ask ตอบ Answer ปลอดภัย Safe มีอันตราย Dangerous ถูก Correct / Right ผิด Wrong แปลก Strange ปกติ Normal สุภาพ Polite หยาบคาย Rude สะดวก Convenient เหลือ Left น้ำหนัก Weight งานแต่งงาน Wedding เหตุการณ์ Event จลาจล Riot ทิวทัศน์ Scenery ส่วนลด Discount รางวัล […]

Continue Reading

L1 S6

ใช้ Use เชื่อ Believe ไว้ใจ Trust อธิบาย Explain ขับ Drive ล้าง/ซัก/สระ Wash ใส่/สวม Wear เอามา Bring เอาไป/พา Take เตรียม Prepare ใกล้ Near ไกล Far สว่าง Bright มืด Dark หวาน Sweet เปรี้ยว Sour ตื้น Shallow ลึก Deep เรียบ Smooth หยาบ Rough เบาะแส Clue มารยาท Manners กาลเทศะ Circumstance อารมณ์ Mood สมบัติ Wealth ประกวด Contest รัฐบาล Government นิสัย […]

Continue Reading

L1 S5

ถึง Arrive ออก Depart หวัง Hope ตาม Follow นำ Lead เปลี่ยน Change ห้าม Forbid บิน Fly ว่ายน้ำ Swim พัง / แตก / หัก Break สูง Tall / High เตี้ย Short / Low มาเร็ว Early มาสาย Late อ่อนแอ / อ่อนเพลีย Weak แข็งแรง Strong ว่างเปล่า Empty อิ่ม / เต็ม Full แตกต่าง Different เหมือน Same ธรรมชาติ Nature เมืองหลวง […]

Continue Reading

L1 S4

ลืม Forget แปล Translate เช่า Rent เจอ/พบ Meet แพ้/ทำ..หาย Lose ชนะ Win ช่วย Help รอ/คอย Wait ไป Go มา Come แห้ง Dry เปียก Wet เงียบ Quiet เสียงดัง Loud / Noisy บาง Thin หนา Thick ผอม Slim อ้วน Fat สั้น Short ยาว Long ตาราง Schedule แนว Line แถว Row สายตา Sight ประโยชน์ Benefit ความรู้ Knowledge อุปกรณ์ […]

Continue Reading

L1 S3

  ชิม Taste แตะ / สัมผัส Touch รู้สึก Feel สูบ Smoke เรียก / โทร Call สั่ง Order ซื้อ Buy ขาย Sell รู้/รู้จัก/ทราบ Know จำ Remember สำคัญ Important อุ่น Warm รวย Rich ยากจน Poor น่าเกลียด Ugly สวย Beautiful จริง True ไม่จริง / เท็จ False แท้ Real ปลอม Fake ประวัติศาสตร์ History งานอดิเรก Hobby วัฒนธรรม Culture เกษตรกรรม Agriculture […]

Continue Reading

L1S2

ต้องการ Need ต้อง Must ควร Should อยาก Want พูด Speak พูด Talk บอก Say ฟัง Listen ได้ยิน Hear ได้กลิ่น / ดม Smell ถูก Cheap แพง Expensive ร้อน Hot หนาว Cold ง่าย Easy ยาก Difficult / Hard ว่าง Free / Vacant ยุ่ง Busy น่าสนใจ Interesting น่าเบื่อ Boring สถานการณ์ Situation พลังงาน Energy พลัง Power ฉุกเฉิน Emergency จำนวน […]

Continue Reading

L1 S1

L1 S1 อ่าน Read เขียน Write เรียน Learn กิน Eat ดื่ม Drink สอน Teach ชอบ Like ดู Watch มอง Look at เห็น See ดี Good ไม่ดี / เลว Bad สะอาด Clean สกปรก Dirty อร่อย Tasty ใหญ่ Big เล็ก Small ใหม่ New แก่ / เก่า Old อายุน้อย Young เนื้อสัตว์ Meat หมู Pig เนื้อหมู Pork ไก่ Chicken […]

Continue Reading

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906