Filters Archives: คำศัพท์ ต้น/กลาง/สูง

L3 S6

แยกแยะ Differentiate ข่มเหง Persecute ใบ้ Hint เจาะ Drill บ้วนปาก Gargle คลอด Give birth หว่าน Sow แกว่ง Swing คลาน Crawl ล่อ Tempt เลิกล้ม abolish กล่าวหา accuse การทำร้ายทางเพศ aggravated sexual assault เปลี่ยนแปลง alter แก้ไข amend อุทธรณ์ appeal อุทธรณ์ appellate พูดเก่ง articulate ทนายความ attorney ค่าประกันตัว bail กล่องลงคะแนน ballot box ล้มละลาย bankrupt การโจรกรรม burglary ผู้สมัครรับเลือกตั้ง candidate คดี case เฉพาะ […]

Continue Reading

L3 S5

เห็นใจ Sympathize ย่อย Digest แก้แค้น Revenge เจรจา Negotiate โบกมือ Wave เย็บ Sew ส่องแสง Shine เหี่ยว Wither กู้เงิน Take out a loan ศึกษาวิจัย Research ภาระ burden เฉยชา casual แสดงสีหน้าอึดอัด cringe บดขยี้ crush เส้นตาย deadline ตำหนิ / ข้อบกพร่อง defect ลดคุณภาพ degrade การอภิปราย debate เบี้ยวนัดชำระหนี้ default มอบหมายงาน delegate เสื่อมสภาพ deteriorate ข้อเสีย downside อย่างรวดเร็ว dramatically ทำให้แน่ใจ ensure ผู้ประกอบการ entrepreneur […]

Continue Reading

L3 S4

ตัดสิน Judge ประหารชีวิต Execute บรรเทา Relieve เผา Burn ประกัน Guarantee อาสาสมัคร Volunteer เข้าถึง Access อพยพ Emigrate อพยพหลบภัย Evacuate พัน / ผูก Bind ความผิดปรกติ abnormality สาหร่าย algae การวิเคราะห์ analysis ช่องโค้ง arch แอสฟัลท์ asphalt แกนล้อ axle คาน beam การโคลนนิ่ง clone สันดาป combustion รวบรวม compile การอัด compression คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ CAD ดำเนินการ conducted อนุรักษ์ conserve แปรรูปแบบ converted โน้มน้าว convince เพลาข้อเหวี่ยง […]

Continue Reading

L3 S3

ทำแท้ง Have an abortion แพร่กระจาย Spread ด่า Scold ฟ้อง Tell on ระเหย Evaporate ประท้วง Protest จับกุม Arrest เลื่อน Slide สอดคล้อง Conform ละเลย Neglect มักจะ bound ให้ได้ by all means สำลัก choke เหรียญ coin ถล่ม collapse ปะทะกัน collide ดังนั้น / จึง consequently ค่ายกักกัน concentration camp โรคติดต่อ contagious ได้รับมาจาก derived จักรพรรดิ emperor ราชอาณาจักร empire ใหญ่มากๆ enormous ประหารชีวิต […]

Continue Reading

L3 S2

ล้น Overflow ขัดขวาง / บัง Obstruct เปิดเผย Reveal แกะสลัก Sculpt บรรจุ Contain สมควรได้รับ Deserve เจตนา Intend ชักจูงใจ Persuade รณรงค์ Campaign คืบหน้า Progress รับเป็นของตน adopted บรรยากาศ atmosphere ทำให้เสียหาย blighted ทางชีววิทยา biological วิสาหกิจเอกชน business enterprise การรวมกัน combination อย่างครอบคลุม comprehensively การบริโภค consumption ทำให้ย้ายที่ displace มีผลกระทบอย่างแรง dramatic impact อาศัยอยู่ dwell คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic radiation เน้น emphasize เพิ่มขีดความสามารถ empowerment ก่อตั้ง establish […]

Continue Reading

L3 S1

เลื่อนเวลา Postpone สมัคร / ประยุกต์ใช้ Apply ระบุ Specify ปล้น Rob กล่าวหา Accuse ต้าน Resist กระตุ้น Stimulate แบ่ง Divide กรน Snore ซึมซับ absorb เชิงวิเคราะห์ analytical การประเมิน assessment ดาวเคราะห์น้อย asteroid หลอดเลือด blood vessels ย่อยสลาย break down เชื่อมต่อ chain ลักษณะ characteristic ตามลำดับ chronological ระบบไหลเวียนโลหิต circulatory ดาวหาง comet ทำให้อัดแน่น compact ส่วนประกอบ component ซับซ้อน complex แม่นยำ concise ข้อสรุป conclusi on […]

Continue Reading

L2 S15

ส่ายหน้า Shake ones head เคารพนับถือ Respect บังคับ Force รีด Iron เปลือง Waste ลาก Drag ผูก Tie บริจาค Donate หย่า Divorce จู้จี้ Fuss เชื่อง Tamed อึ้ง Speechless สีสัน Colorful หยิ่ง Haughty / Stuck up คิดสร้างสรรค์ Creative โค้ง Curved มึน Dazed เป็นหนี้ In debt ชื่นใจ Delighted มีรอยบุบ Dented ประเทศ Country เมืองหลวง Capital city สหรัฐอเมริกา United states Washington […]

Continue Reading

L2 S14

ต่อราคา Bargain พิสูจน์ Prove ทำให้เพลิดเพลิน Entertain หลอกลวง Deceive เยาะเย้ย Ridicule ดิ้นรน Struggle เสี่ยง Risk นมัสการ Worship ลังเล / รั้งรอ Hesitate ดูถูก Look down on แพ้ Allergic น่ากลัวมาก Frightening เสพติด / ติด Addicted จนใจ Baffled แง้ม Ajar เผลอ Careless ลำเอียง Biased สมดุล Balanced คึกคะนอง High-spirited เร้าใจ Stimulating แผ่นดินไหว Earthquake พายุเฮอร์ริเคน Hurricane พายุไต้ฝุ่น Typhoon พายุหิมะ Blizzard พายุทอร์เนโด […]

Continue Reading

L2 S13

หยด Drip ยอมให้ Allow อนุญาต Permit แข่งขัน Compete รับใช้ Serve ยกเลิก Cancel ดูด Suck กลิ้ง Roll ประกาศ Announce ออกเสียง Pronounce เข้าท่า / เหมาะสม Appropriate คล้ำ Tanned เปลือย Nude สำเร็จรูป Ready-made ทแยงมุม Diagonal แนวตั้ง Vertical แนวนอน Horizontal พร่ามัว Blurry โล่ง / โปร่ง Clear แปรปรวน Variable น้ำมัน Oil / Petrol แก๊ส Gas ถ่านหิน Coal พลังงานนิวเคลียร์ Nuclear พลังงานแสงอาทิตย์ […]

Continue Reading

L2 S12

ทำลาย Destroy สาบาน Swear แทง Stab จิ้ม Poke เคี้ยว Chew กลืน Swallow วัด Measure ดีด Flick ท่องจำ Memorize ออกแบบ Design หลง / คลั่งไคล้ Infatuated สยอง / น่ากลัว Terrifying ครึ่งๆ กลางๆ Partially เอ็นดู Loving ตื่นตระหนก In a panic คู่ขนาน Parallel ฮือฮา Sensational ไม่เอาไหน / ไร้ประโยชน์ Useless บกพร่อง Defective ลวดลาย Striped กวางมูส Moose หมาป่า Wolf หมาจิ้งจอก Fox […]

Continue Reading

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906