70 Proverbs สุภาษิต

สํานวนสุภาษิตไทยภาษาอังกฤษ10363867_236908573169689_4201611122465748430_n

1. An accident is due to lack of proper care. = อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นจากการขาดความระมัดระวัง

2. Don’t charge your memory with too many facts = อย่าใช้สมองจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ให้มากจนเกินไป

3. A mad man is not responsible for his actions. = คนบ้าไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขา

4. It’s a sad house where the hen crows louder than the cock. = สามีเป็นช้างเท้าหน้า ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง

5. Marriage is an expensive luxury. = การแต่งงานเป็นของฟุ่มเฟือยที่แสนแพง

6. Fools build house; wise men buy them. = คนโง่สร้างบ้านอยู่ คนฉลาดซื้อบ้านสร้างเสร็จอยู่

7. Keep something for a rainy day. = กินน้ำเผื่อแล้ว

8. There is no fool like an old fool. =ไม่มีใครโง่เกินคน
แก่โง่

9. Kill not the goose that lays the golden eggs. = โลภมากลาภหาย.

10. Facts are stubborn things. = ความจริงล้างอย่างไรก็ไม่เลือนหาย

11. It is a foolish sheep that makes. The wolf his
confessor. = อย่าชี้โพรงให้กระรอก

12. Brave actiuons never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศให้ใครรู้

13. Good manners are part and parcel of a good education. = กิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย เป็นส่วน
สำคัญจากการได้รับการศึกษาดี

14. A bad workman always blames his tool. = รำไม่ดี
โทษปี่โทษกลอง

15. Habituate yourself to hard work. = จงฝึกฝนตัวเองให้เคยชินกับงานหนัก

16. Fine features make fine birds. = ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

17. Man has gregarious habits. = มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ

18. Big fish eat little fish. = ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

19. Guardianship has many responsibillitie. = การ
เป็นผู้ปกครองนั้นต้องมีความรับผิดชอบมาก

20. A friend in need is a friend indeed = เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก

21. Birds of a feather flock together = คบคนพาล พาลพาไปหาผิด

22. Actions speak louder than words = ทำดีกว่าพูด

23. A bird in head is worth two in the bush = สิบเบี้ย
ใกล้มือ

24. A rolling stone gathers no moss = รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

25. Absence makes the heart grow fonder = ตัวไกลใจอยู่ยิ่งไกลก็ยิ่งรักกัน

26. Make hay while the sun shines = น้ำขึ้นให้รีบตัก

27. He laughs best who laughs last = หัวเราะทีหลัง
ดังกว่า

28. Listeners hear no good of themselves = นินทากาเลเหมือนเทน้ำ

29. It is never too late to mend = ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น

30. Still water runs deep = น้ำนิ่งไหลลึก

31. Good cloths open all doors. = ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

32. Overtly agree but coertly oppose = ปากว่าตาขยิบ หรือพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่าง

33. Cry for the Moon = กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงหนุ่มหมายปองสาวที่มีฐานะดีกว่า

34. Apple of sodom =สวยแต่รูป จูบไม่หอม งามภายนอกแต่ใจแย่ไง

35. When misfortune reaches the limit, good fortune is at hand = ต้นร้ายปลายดี
เริ่มต้นไม่ดีแต่ไปดีเอาตอนหลัง

36. Between the devil and the deep blue sea = หนีเสือปะจรเข้

37. Be caught red-handed = จับได้คาหนังคาเขา

38. To take for a needle in a haystack = งมเข็มใน
มหาสมุทร

39. To eat one’s cake and have it too = จับปลาสองมือ

40. To take something with a pinch of salt = ฟังหูไว้หู
ฟังแล้วคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อ

41. As you sow, so you reap = ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

42. Cannot make head or tail of = จับต้นชนปลายไม่ถูก

43. You can not teach old dogs new tricks. = เราไม่สามารถสอนกลเม็ดใหม่ๆ ให้สุนัขแก่ได้….
หรือ ไม้แก่ดัดยากนั่นเอง…

44. Where there is a will, there is a way = ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

45. Look before you leap = จงดูให้ดีก่อนื้จะกระโดด หมายถึง คิดให้ดี รอบคอบก่อนที่จะทำอะไร

46. Prevention is better than cure = กันไว้ดีกว่าแก้

47. Do as Romans do when you are in Rome = จง
ทำตัวให้เหมือนคนโรมันเมื่ออยู่ในกรุงโรม….
หรือ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

48. Joy and sorrow are as near as today and tomorrow. = ความสุขกับความทุกข์อยู่ใกล้กันเหมือนวันนี้กับวันพรุ่งนี้

49. He who has never tasted bitterness does not know what is sweet = ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น
จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร

50. One who lives in a glasshouse should not throw stones. = เมื่ออยู่ในเรือนกระจกไม่ควรขว้างก้อนหิน
หมายถึงเมื่ออยู่ในที่ๆ เสีบเปรียบก็อย่าหาเรื่องผู้อื่น

51.”Time and tide wait for no man” = เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร

52. Everyone thinks his own burden the heaviest. = ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ

53. No one is too old to learn = ไม่มีใครแก่เกินเรียน

54. Reading makes a full man. = การอ่านหนังสือทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์

55. All men naturally desire to know. = มนุษย์ทุกคนย่อมอยากรู้โดยธรรมชาติ

56. Be quick to hear and slow to speak.= ฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า

57. Live to learn to live. = จงอยู่เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิต

58. Brave actions never want trumpet. = การกระทำอัน
กล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ

59. Words once spoken cannot be altered. = คำพูดที่กล่าวไปแล้ว ย่อมไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้

60. Though strength fails, boldness is praiseworthy. = ถึงแม้ว่ากระทำสิ่งใดยังไม่เป็นผลสำเร็จ
แต่การที่ได้กล้าทำนั้นควรได้รับการยกย่อง

61. No one is harmed by thinking. =การไตร่ตรองยั้งคิด ไม่เคยทำอันตรายใคร

62. Order will render the work facile. = ความมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น

63. Every obstacle is surmountable. = อุปสรรคทุกอย่าง ย่อมผ่านพ้นไปได้เสมอ

64. Health is wealth. = ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

65.What can’t be cured must be endured. =เมื่อสิ่งใดหมดทางที่จะแก้ไขได้แล้ว ก็ต้องยอมรับและทนในสิ่งนั้น

66. Peace begins where ambition ends. =ความสงบจะเริ่มขึ้น ณ ที่ซึ่งความเห่อเหิม ทะเยอทะยานได้สิ้นสุดลง
แล้ว

67. Trial and error is the source of our knowledge.
=เมื่อได้ทดลองทำสิ่งใดๆ แล้วผิดพลาด
นั่นคือข้อมูลแห่งความรู้ของเราเอง

68. Happyness belong to the contented. =บุคคลจะมีความสุขหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจ

69.Don’t shrink any task because of its arduousness. =อย่าละทิ้งงานใดๆ เพียงเห็นว่างานนั้นยาก

70.The tongue is like a sharp knife; it kills without drawing blood.= ลิ้นเหมือนมีดคม สามารถฆ่าได้โดยไม่มีเลือดตก

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

07/10/2014

ส่งความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น