จะมีประมาณ 10 คนมาA
About 10 people will come

ตรงข้ามธนาคาร
Across from the bank

ทั้งหมด
All of it.

แล้ว คุณล่ะ?
And you?

มีอะไรอีกไหม?
Anything else?

คุณ ยุ่งใช่ไหม?
Are you busy?

เร็วที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้.
As soon as possible

เวลา 3 โมง.
At 3 o’clock.

ยอมรับมันสิ (สารภาพมาเหอะ)
Admit it

สองสามครั้ง
A few times

อีกทีหน่อย
Again please

มีคนมากมายที่ไม่ชอบมัน
A lot of people don’t like it.

เกือบถึงแล้ว / ใกล้จะถึงแล้ว
Almost there

ตอบคำถาม
Answer the question

ยังไงก็ ไว่คุยกันใหม่นะ
Anyways, speak to you again soon

ถามคนนั้นว่าตอนนี้กี่โมง
Ask that person for the time

At least nobody got hurt
อย่างน้อยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

สุดยอด ไปกันเถอะ
Awesome! Let’s go!

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

07/10/2014

ส่งความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น