10 ครอบครัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 10 ครอบครัว Family

 

 

Male เพศชาย Female เพศหญิง
Man ผู้ชาย / Men  ผู้ชายหลายคน Woman ผู้หญิง / Women ผู้หญิงหลายคน
Boy เด็กผู้ชาย Girl เด็กผู้หญิง
Son ลูกชาย Daughter ลูกสาว
Brother พี่/น้อง ชาย Sister พี่/น้อง สาว
Nephew หลานชาย Niece หลานสาว
Father พ่อ Mother แม่
Husband สามี Wife ภรรยา
Uncle ลุง/อาชาย/น้าชาย Aunt อาหญิง/น้าหญิง/ป้า
Grandfather ปู่/ตา Grandmother ย่า/ยาย
Gentleman สุภาพบุรุษ Lady สุภาพสตรี
Mr นาย Miss นางสาว / Mrs นาง
Bridegroom เจ้าบ่าว Bride เจ้าสาว
Best man เพื่อนเจ้าบ่าว Bridesmaid เพื่อนเจ้าสาว
Boyfriend แฟนผู้ชาย Girlfriend แฟนผู้หญิง

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

28/11/2014

ส่งความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น