19 สัมภาษณ์งาน

 

L19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 19 การสัมภาษณ์งาน Job interview

 

Dependable เชื่อถือได้

No matter what happens, I can always rely on my dependable friend.

 

Efficient มีประสิทธิภาพ

The deadline on this project is in only 2 months time, we need to be more efficient with our time or else we won’t be finished on time.

 

Self-disciplined มีระเบียบวินัยในตัวเอง

You will need to be self-disciplined if you want to complete your 10,000 word essay.

 

Sincere จริงใจ

Make sure you are sincere in your apology, otherwise she may not forgive you.

 

Please tell me about yourself?
ช่วยพูดให้ฉันฟังว่า คุณเป็นคนแบบไหน

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

03/12/2014

ส่งความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น