23 กริยาพิเศษ

L23

 

บทที่ 23 กริยาพิเศษ Phrasal verbs

ประกอบด้วย 2/3 ส่วน

Verb + Preposition

 

Hit on = Flirt = จีบ

I think that girl likes you, because she’s hitting on you.
ฉันคิดว่าผู้หญิงคนนั้นชอบคุณ เพราะเธอกำลังจีบคุณ

 

Give up = Surrender / Stop trying = ยอมแพ้

Do you give up?
คุณยอมแพ้ไหม

 

Keep on = Do something continually = ทำอะไรสักอย่างไปเรื่อยๆ

Keep on walking along this road and you’ll find the park.
เดินตามถนนนี้ไปเรื่อยๆ แล้วจะพบสวน

 

Look after = Take care of = ดูแล

Please look after my dog whilst I’m away.
ฝากดูแลหมาของฉันในขณะที่ผมไม่อยู่ด้วยนะ

 

Look up to = Respect = เคารพนับถือ

Who do you look up to the most?
คุณเคารพนับถือใครมากที่สุด

 

Put up with = Tolerate = ทน

I can’t put up with you any longer!
ฉันทนคุณไม่ไหวแล้ว

 

Work out = Exercise = ออกกำลีงกาย

Do you work out every day?
คุณออกกำลังกายทุกวันไหม

 

 

 

 

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

20/04/2015

ส่งความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น