30 บทเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น

Screen Shot 2561-10-11 at 14.03.25

ALL 30 vid

facebook life button

Times of lessons in ALL 30 Short Lessons Video

บทที่ 1 การแนะนำตัวเอง – 2:25
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/introducing-oneself

บทที่ 2 การทักทาย – 6:49
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/greetings

บทที่ 3 A An The ใช้ยังไง – 10:45
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/articles/

บทที่ 4 I My Me Mine สรรพนาม Pronouns – 14:18
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/pronouns

บทที่ 5 Past tenses – 18:13
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/past-tenses/

บทที่ 6 Present tenses – 22:54
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/present-tenses/

บทที่ 7 Future tenses – 28:01
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/future-tenses/

บทที่ 8 การบอกเวลากับตัวเลข – 32:10
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/time-and-numbers/

บทที่ 9 ความรู้สึก – 35:41
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/feelings-3/

บทที่ 10 ครอบครัว – 39:40
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/family/

บทที่ 11 สภาพอากาศ – 43:47
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/weather/

บทที่ 12 In/On/At และคำบุพบทอื่นๆ – 47:45
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/in-on-at-2/

บทที่ 13 การบอกทาง – 51:44
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/directions/

บทที่ 14 คำขยายกริยา 10 คำ – 55:12
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/10-adverbs/

บทที่ 15 Shopping – 59:35
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/shopping-2

บทที่ 16 อาชีพต่างๆ – 01:03:14
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/occupations/

บทที่ 17 เรื่องสุขภาพ – 01:07:12
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/healthcare/

บทที่ 18 การท่องเที่ยว – 01:11:11
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/tourism/

บทที่ 19 การสัมภาษณ์งาน – 01:15:09
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/job-interview/

บทที่ 20 กิจวัตรประจำวัน – 01:19:08
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/daily-routines/

บทที่ 21 คำไวพจน์ กับ คำตรงข้าม – 01:23:06
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/synonyms-and-antonyms/

บทที่ 22 สำนวน – 01:27:04
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/idioms/

บทที่ 23 กริยาพิเศษ – 01:31:03
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/phrasal-verbs/

บทที่ 24 กริยาช่วย  – 01:35:01
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/modal-auxiliary-verbs/

บทที่ 25 รูปของประโยคคำถามย่อ – 01:39:00
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/question-tags

บทที่ 26 คำนามเอกพจน์กับพหูพจน์ – 01:42:58
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/singular-and-plural-nouns/

บทที่ 27 คำที่อยู่หน้าคำหลัก – 01:49:09
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/prefixes/

บทที่ 28 คำที่อยู่หลังคำหลัก – 01:55:35
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/suffixes/

บทที่ 29 คำสแลง – 02:01:10
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/slang

บทที่ 30 ภาษา chat กับ ข่าวและสื่อมวลชน  – 02:07:19
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/news-and-media/

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906