20 กิจวัตรประจำวัน

Screen Shot 2561-10-11 at 14.03.25

youtuber banner

 

L20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 20 กิจวัตรประจำวัน Daily routines

Wake up
ตื่นนอน

Brush my teeth
แปรงฟัน

Take a shower
อาบน้ำ

Get dressed
แต่งตัว / ใส่เสื้อผ้า

Put my make up on ( สำหรับผุ้หญิง)
แต่งหน้า

Have breakfast
กินอาหารเช้า

Go to work
ไปทำงาน

Have lunch
กินอาหารเที่ยงวัน

Finish work
เลิกงาน

Go back home
กลับบ้าน

Have a rest
พักผ่อน

Wash my clothes
ซักผ้า

Do some exercise
ออกกำลังกาย

Clean my home
ทำความสะอาดบ้าน

Have dinner
กินอาหารเย็น

Watch some
TV ดูทีวี

Go to sleep
เข้านอน

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906