22 สำนวน

บทที่ 22 สำนวน Idioms

 

Hit two birds with one stone

To do two things at the same time

ทำสองอย่างในขณะเดียวกัน / ยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว

 

 

A piece of cake

Something very easy

อะไรที่ง่ายมากๆ

 

 

Out of the blue

Something that happens suddenly and unexpectedly

อะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดเดาไว้ / อย่างกะทันหัน

 

 

When in Rome, do as Romans do

Adapt by behaving as those around you

ปรับตัวทำตามเหมือนคนรอบข้าง / เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

 

 

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906