1 การแนะนำตัว

 

L1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 การแนะนำตัวเอง – Introducing oneself

 

What’s your name?
คุณชื่ออะไร

My name is …
ฉันชื่อ

 

How old are you?
คุณอายุเท่าไหร่

I’m … years old
ฉัน … ปี

 

Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

I live in …
ฉันอาศัยอยู่ที่ …

 

Where do you come from?
คุณมาจากที่ไหน

I come from … I am …
ฉันมาจาก … ฉันเป็นคน …

 

What’s your favorite food?
อาหารโปรดของคุณคืออะไร

My favorite food is …
อาหารโปรดของฉันก็คือ …

 

 

 

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906