วิดีโอสุดฮิตสอนภาษาอังกฤษ

Must watch videos to learn English!

must watch

facebook life button

1 – อยากเก่งภาษาอังกฤษ ทำยังไงดี – วิธีเรียนด้วยตัวเอง

http://www.englishbychris.com/portfolio-items/learn-by-yourself

learn by yourself

 

 

 

2 – ห้าวิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา

http://www.englishbychris.com/portfolio-items/5-ways-better-speaking

5 ways to speak.300x169

 

 

 

3 – 300 ประโยคสั้นๆ ภาษาอังกฤษ

http://www.englishbychris.com/portfolio-items/300-phrases

300 sentences

 

 

 

4 – กริยา 100 คำ

http://www.englishbychris.com/portfolio-items/100-verbs

100 verbs

 

 

 

5 – คำคุณศัพท์ 100 คำ

http://www.englishbychris.com/portfolio-items/100-adjectives

100 adjectives

 

 

 

6 – คำนาม 300 คำ

http://www.englishbychris.com/portfolio-items/top-300-nouns

300 nouns

 

 

 

7 – ห้าวิธีเรียนภาษาอังกฤษ

http://www.englishbychris.com/portfolio-items/5-ways-to-learn-english

5 ways to learn english 300x169

 

 

 

8 – 30 บทเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น

http://www.englishbychris.com/portfolio-items/30-lessons/

ALL 30 vid

 

 

 

 

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906