11 สภาพอากาศ

 

L11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 11 สภาพอากาศ Weather

 

Sunny มีแดด

Rainy มีฝน

Snowy มีหิมะ

Sleety มีฝนปนหิมะ

Haily มีลูกเห็บ

Cloudy มีเมฆ

Clear ฟ้าโปร่ง

Windy มีลมพัด

Hazy ฟ้าหม่นหมอง

Foggy มีหมอก

Smoggy มีหมอกควัน

Dusty มีฝุ่น

Humid ชื้น

Thundery ฟ้าร้อง

Stormy มีพายุ

 

Boiling ร้อนมาก

Hot ร้อน

Warm อุ่น

—— Mild สบายๆ ——

Cool เย็น

Cold หนาว

Freezing หนาวมาก

เว็บไซต์บริหารงานโดย Life Key Company Limited โทรศัพท์: 088 252 6906