หนังสือ

facebook-poster-book-and-website-admin

เกี่ยวกับหนังสือของผม

หนังสือที่มาพร้อมกับซีดี จะช่วยคุณในการเรียนภาษาอังกฤษ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกการออกเสียงด้วยการพูดตามครูในซีดีหรือการท่องคำศัพท์
หรือการเข้าใจเรื่อง Grammar
(ผมอธิบายทุกสิ่งเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อให้คุณเข้าใจอย่างแน่นอน)

ใน mp3 ผมจะสอนคุณผ่านหนังสือของผมเหมือนกับที่คุณจะเรียนแบบตัวต่อตัวต่อหน้ากัน
ราคาสุดคุ้ม รับรองคุณภาพยอดเยี่ยม

ไม่ต้องเสียเงินไปเรียนคอร์สนี่โน่นนั่น เพราะด้วยชุดหนังสือ+ซีดีนี้
คุณสามารถเรียนกี่ครั้งก็ได้ ทบทวนกี่ครั้งก็ได้ตามใจชอบ
ไม่เหมือนกับการเรียนคอร์สที่โรงเรียนหรือสถาบัน
เพราะคุณจ่ายเงินแล้วเรียนคอร์สนั้นได้แค่รอบเดียวเท่านั่น
แล้วถ้ายังไม่แน่ใจว่าเก่งขึ้น ก็ต้องเสียเงินอีกรอบและลงคอร์สใหม่

แต่กับชุดหนังสือ+ซีดี ของผมนะครับ จะเป็นคู่มือในการเรียนภาษาอังกฤษตลอดไป
ใช้แล้ว ใช้ซ้ำ เพื่อให้คุณพัฒนาในการใช้ภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆ

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อหนังสือ English by Chris

Phonics + CD

1. The Alphabet

2. -a-S, -e-S, m, n,
d, t, s

3. -i-S, ee(eL), ea(eL), e-e(eL),
h, th1, th2

4. nt, st, sm, sn,
sp, sk, sc, sh

5. -o-S, o(ooL), -io-L, -ts,
b, p, -mp, -pt

+ Review 1-5

6. l, r, tr, thr,
sl, str, spr, shr

7. w, wh(w), tw, z,
ai(aL), a-e(aL), ay(aL), erL

8. -le, dj(j), k, kn(n),
c+e/i(s)
c+a/o/u(k), ck, ch, ch(k)

9. -o-L, oa(oL), o-e(oL), orL,
oyL, f, ph(f), v

10. fl, fr, -ft, x,
-xt, -tionS, -cionS, -sionS

+ Review 6-10

11. y, -y-(iS), vowel+y(iS), y-e(iL),

-y(iL), -ie(iL), i-eL(iL), -igh(iL)

12. ooS, ooL, oi(oyL), ou(owL1),

owS1, owL2, our(orL), ui(ooL)

13. -dg/dge(j), -ng, -u-S, uS,

u(uL), u-e(uL), -ue(uL), -ew(uL)

14. br, pr, cr, gr,
bl, pl, cl, gl

15. dr(jr), allL, auL, awL,
-ableL, ibleS, sureL, -tureL

+ Review 11-15

16. Silent letters = b, p, l, n,
w, h, g, k

17. lb, ld, lm, lf,
lk, lt, lp, -nessS

18. -xc-, scr, -ct(kt), qu(kw),
urL, ar,L irL, re-(eL)

19. j, g+e/i/y(j), g+a/o/u(g),-ge(j),

de-(eL), -ched(cht), -sts, -air

20. ea(aL), ei/eigh(aL),ea(eS), ea(eL-aS),

ui(iS), c+ei(eL), ei(eL), ei/uy(iL),

+ Review 16-20

Guide pages
Answers
Vocabulary index

Book 1 + CD

1. Introducing oneself
การแนะนำตัวเอง

2. Greetings
การทักทาย

3. Articles
เป็นคำนำหน้านาม

4. Pronouns and nouns
คำสรรพนาม และคำนาม

5. Tenses
โครงสร้างเวลา

6. Time and numbers
การบอกเวลาและตัวเลข

7. Feelings
ความรู้สึก

8. Family
ครอบครัว

9. Questions and answers
การถามตอบ

10. Weather
สภาพอากาศ

11. Prepositions of place + Prepositions/adverbs of time
การใช้บุพบทบอกสถานที่ + การใช้บุพบทบอกเวลา

12. Directions
การบอกทิศทาง

13. Other prepositions / adjectives / conjunctions
คำบุพบท / คำขยาย / คำเชื่อม ต่างๆ ที่สำคัญๆ

14. Shopping
ชอปปิง

15. Jobs
อาชีพต่างๆ

+ Book 1 Test
แบบทดสอบเล่มที่ 1

Book 2 + CD

1. Healthcare
เรื่องสุขภาพ

2. Travel and tourism
การท่องเที่ยว

3. Job interview
การสัมภาษณ์งาน

4. Everyday life
ชีวิตประจำวัน

5. Synonyms and antonyms
คำไวพจน์ กับ คำตรงข้าม

6. Idioms
สำนวน

7. Conditional sentences
ประโยคที่แสดงเงื่อนไข

8. Phrasal verbs
กริยาที่ประกอบด้วยสองส่วน

9. Modal auxiliaries
กริยาช่วย

10. Tags
รูปของประโยคคำถามย่อ

11. Spelling rules
กฎไวยากรณ์

12. Prefixes + Suffixes
คำที่อยู่หลังคำหลัก + คำที่อยู่หน้าคำหลัก

13. Slang
คำสแลง

14. News and media
ข่าว และ สื่อมวลชน

15. Technology
เทคโนโลยี

+ Book 2 Test
แบบทดสอบเล่มที่ 2

Book 3 + CD

1. Science
วิทยาศาสตร์

2. Geography
ภูมิศาสตร์

3. History
ประวัติศาสตร์

4. Engineering
วิศวกรรม

5. Business
ธุรกิจศึกษา

6. Law
กฎหมาย

7. Politics
การเมือง

8. Psychology
จิตวิทยา

9. Literature
วรรณกรรม

10. Art
ศิลปะ

11. Music
ศึกษาดนตรี

12. Religion
ศาสนา

13. Language
ภาษา

14. Physical education
พลศึกษา

15. Cooking
การทำอาหาร

+ Book 3 Test
แบบทดสอบเล่มที่ 3

คุณสามารถดูตัวอย่างจากหนังสือ
Book 1 – Lesson 2
การทักทาย – Greetings

sample

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น