ซื้อหนังสือ

เปลี่ยนได้เฉพาะหนังสือที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิตเท่านั้น และหนังสือจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงิน สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันซื้อสินค้า หนังสือที่มีความบกพร่อง สามารถเปลี่ยนในชื่อเดียวกันเท่านั้น ทางร้านขออภัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้ ทุกกรณี

Submit a Comment

Your email address will not be published.