1. 10 วิธีบอก ‘สวัสดี’ เป็นภาษาอังกฤษ {Hello}

10 วิธีบอก ‘สวัสดี’ เป็นภาษาอังกฤษ {Hello}
10 ways to say – Hello สวัสดี

1. Hey
2. Hi
3. Heya
4. Hiya
5. Hi there
6. Howdy
7. Yo
8. Alright
9. What’s sup
10. Sup

Skills

Posted on

14/09/2020