365 Day 116

Day 116

point
ชี้

normal
ปกติ

area
บริเวณ

pumpkin
ฟักทอง

Which way are you pointing?
คุณกำลัง ชี้ ไปทางไหน

It’s not normal behavior.
มันไม่ใช่พฤติกรรมที่ ปกติ

No parking in this area.
ห้ามจอดรถใน บริเวณ นี้

I made some pumpkin bread.
ผมทำขนมปัง ฟักทอง

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

27/11/2020