69/100 Excited ตื่นเต้น | English by chris

69/100 Excited ตื่นเต้น

vid

What makes you feel excited?
อะไรทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้น

We’re so thrilled to see you again.
พวกเราตื่นเต้นมากที่ได้พบเจอคุณอีกแล้ว

I look forward to your next meeting.
ผมตั้งตารอคอยการประชุมถัดไปของเรา

The kids were exhilarated by the magic show.
เด็กๆ รู้สึกตื่นเต้นกับการแสดงมายากล

He is fascinated to learn more about the details.
เขาตื่นเต้นอยากรู้เรื่องรายละเอียดเพิ่มเติม

He is an eager student.
เขาเป็นนักเรียนที่ขยันมาก

She is a passionate artist and very creative too.
เธอหลงไหลและมีความคิดสร้างสรรค์กับงานศิลปะของเธอ

I was totally absorbed whilst playing my new computer game.
เขาหมกมุ่นกับการเล่นเกมส์คอมใหม่ของเขา

She told an exuberant story of what happened.
เธอเล่าเรื่องอย่างน่าตื่นเต้นว่าเกิดอะไรขึ้นมา

My son is super ecstatic to start his first day of school.
ลูกชายของผมตื่นเต้นมากที่จะเข้าโรงเรียนเป็นวันแรก

Sticky advertisement box