80/100 Sweet talk การพูดคำหวาน | English by chris

80/100 Sweet talk การพูดคำหวาน

vid

Every day is meaningful with you.
ทุกวันที่อยู่กับเธอมีความหมาย

I’m always thinking you.
ผมคิดถึงเธอเสมอ

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

I fall in love with you with every new day.
ผมตกหลุมรักเธอทุกวันใหม่

Your smile makes me happy.
รอยยิ้มของเธอทำให้ผมมีความสุข

I can’t tolerate being away from you.
ผมทนไม่ได้ที่จะต้องห่างจากเธอ

You are the most beautiful woman in the world for me.
เธอคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกสำหรับผม

You are the most handsome man in the world for me.
คุณคือผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกสำหรับฉัน

I’ll never let you go from my life.
ผมจะไม่มีวันปล่อยเธอจากชีวิตของผม

I would die for you my love.
ผมจะยอมตายสำหรับเธอนะ ที่รักของผม

The more I know you, the more I love you.
ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ

Sticky advertisement box