Screen Shot 2560-11-09 at 8.20.07 AM

ชุด A

ability ความสามารถ
He is a man of great ability.
เขาเป็นคนที่มีความสามารถยอดเยี่ยม

able สามารถ
Will you be able to come tomorrow?
พรุ่งนี้คุณจะสามารถมาด้วยได้ไหม

about เกี่ยวกับ
What’s the book about?
หนังสือเล่มนั้นเกี่ยวกับอะไร

about ประมาณ / ราวๆ
They waited for about an hour.
พวกเขารอประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้ว

abroad ต่างประเทศ
He wants to go study abroad.
เขาอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ

accept ยอมรับ
I can’t accept that.
ผมยอมรับนั้นไม่ได้หรอก

accident อุบัติเหตุ
Where did the accident happen?
อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหน

according to ตาม
According to the weather forecast, it will rain today.
ตามพยากรณ์อากาศบอกว่า วันนี้ฝนจะตก

ache ปวด
My head aches.
ปวดหัวจัง

across ข้าม
Walk across the road.
เดินข้ามถนน

act แสดง / แกล้งทำเป็น
He’s not really hurt, he’s just acting.
เขาไม่ได้เจ็บจริงหรอก เขาแค่แกล้งทำเป็นเจ็บเฉยๆ

active กระปรี้กระเปร่า
I’m not very active early in the morning.
ผมไม่ค่อยกระปรี้กระเปร่าในตอนเช้า

activity กิจกรรม
My school has lots of activities.
โรงเรียนของผมมีกิจกรรมเยอะมาก

actually จริงๆ แล้ว
She said she doesn’t know, but actually she does.
เธอบอกว่าเธอไม่รู้ แต่จริงๆ แล้ว เธอรู้

add เพิ่ม / เติม
Can you please add a little more?
ขอเพิ่มอีกนิดหน่อยได้ไหม

adult ผู้ใหญ่
Adults and children will enjoy this film.
ทั้งผู้ใหญ่และเด็กจะชอบหนังเรื่องนี้

advice คำแนะนำ
You should listen to my advice.
คุณควรฟังคำแนะนำของผม

afford ซื้อไหว
I can’t afford it, it’s too expensive.
ผมซื้อไม่ไหว มันแพงเกิน

afraid กลัว
He’s afraid of the dark.
เขากลัวความมืด

after หลังจาก
You can play outside after you’ve done your homework.
คุณสามารถเล่นข้างนอกได้หลังจากทำการบ้านเสร็จ

afternoon ตอนบ่าย
See you tomorrow afternoon.
เจอกันพรุ่งนี้ตอนบ่าย

again อีกครั้ง / อีกที
I hope to see you again.
ฉันหวังว่าจะได้พบเจอคุณอีกครั้ง

against ต่อ / กับ
No leaning against the wall.
ห้ามพิงกับผนัง

age อายุ
What’s your age?
คุณอายุเท่าไหร่

ago มาก่อน / ที่แล้ว
He left 10 minutes ago.
เขาจากไปเมื่อสิบนาทีที่แล้ว

agree เห็นด้วย
I don’t agree with you.
ผมไม่เห็นด้วยกับคุณ

air อากาศ
The air is so fresh today.
วันนี้อากาศสดชื่นจัง

airplane เครื่องบิน
Have been on an airplane before?
คุณเคยนั่งเครื่องบินมาก่อนไหม

alarm clock นาฬิกาปลุก
I forgot to set my alarm.
ผมลืมตั้งนาฬิกาปลุก

all ทั้งหมด
This is all I have.
อันนี้คือทั้งหมดที่ผมมี

allow ยอมให้ / อนุญาต
My parents won’t allow me to drive a car.
คุณพ่อแม่ของผมไม่อนุญาตผมขับรถได้

almost เกือบ
I almost forgot.
ผมเกือบลืม

alone ลำพัง
She doesn’t like being alone.
เธอไม่ชอบอยู่ตามลำพัง

a lot of เยอะ / มาก
He has a lot of friends.
เขามีเพื่อนเยอะมาก

already แล้ว
I’ve eaten already.
ผมกินแล้ว

also ด้วย
I can speak English and also Chinese.
ผมพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ด้วย

although ถึงแม้ / แม้
Although I’m very tired, I must keep working.
แม้ผมจะเหนื่อย แต่ผมต้องทำงานต่อไป

amazing สุดยอด
The show was amazing.
การแสดงนั้นสุดยอดเลย

ambulance รถพยาบาล
Quick! Call an ambulance.
เร็วสิ เรียกรถพยาบาลมาด่วน

and และ
Blue and green are my favorite colors.
สีฟ้าและสีเขียวคือสีโปรดของผม

angry โกรธ
Are you angry with me?
คุณโกรธผมไหม

animal สัตว์
There are many kinds of animals.
มีสัตว์หลายชนิด

ankle ข้อเท้า
My ankle hurts.
ข้อเท้าผมเจ็บ

annoy รบกวน / กวน
Stop annoying your sister.
หยุดรบกวนพี่สาวของคุณ

another อีกอันหนึ่ง
Can you get me another one please?
คุณช่วยเอาอีกอันหนึ่งมาให้ผมหน่อยได้ไหม

answer ตอบ
He hasn’t answered me yet.
เขายังไม่ได้ตอบผมเลย

anybody ใครๆ
Is anybody there?
มีใครอยู่ไหม

anymore อีกต่อไป
I don’t work there anymore.
ฉันไม่ได้ทำงานที่นั่นอีกต่อไป

anything อะไร
Do you need anything?
คุณต้องการอะไรไหม

anywhere ที่ไหน
You can park anywhere.
คุณสามารถจอดรถที่ไหนก็ได้

appearance ลักษณะ
Don’t judge other people by their appearance.
อย่าตัดสินคนจากลักษณะภายนอก

apply สมัคร
I want to apply for a job at this company.
ผมอยากสมัครงานที่บริษัทนี้

army กองทัพ
The army protects our country.
กองทัพปกป้องประเทศของเรา

arrive มาถึง
They will arrive tomorrow morning.
พวกเขาจะมาถึงพรุ่งนี้เช้า

art ศิลปะ
I’m not interested in art.
ผมไม่สนใจเรื่องศิลปะ

as…as เท่าๆ
I am as tall as you.
ผมสูงเท่าๆ คุณ

ask ถาม
May I ask you something?
ผมขอถามคุณอะไรได้ไหม

ate กินแล้ว
I ate already.
ผมกินแล้ว

atmosphere บรรยากาศ
This café has a nice atmosphere.
ร้านกาแฟนี้มีบรรยากาศที่ดี

attitude ทัศนคดี
A good attitude is important for success.
การมีทัศนคดีที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อประสบความสำเร็จ

aunt ป้า / น้า
She is my aunt.
เขาเป็นป้าของผม

authority อำนาจ
You don’t have the authority to do that.
คุณไม่มีอำนาจพอที่จะทำอย่างนั้น

autumn ฤดูใบไม้ร่วง
Autumn is a cool season.
ฤดูใบไม้ร่วงเย็นสบาย

avoid หลีกเลี่ยง
Try to avoid eating too much sugar.
พยายามหลีกเลี่ยงการกินน้ำตาลมากเกินไป

away ห่าง
The school is 20 minutes away from here.
โรงเรียนห่างจากที่นี่ยี่สิบนาที

awful แย่
The weather is awful today.
วันนี้อากาศแย่มาก

awkward อึดอัด
He feels awkward sitting close next to people.
เขารู้สึกอึดอัดเมื่อต้องนั่งใกล้ชิดกับคนอื่น

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

09/11/2017