บทสนทนาที่ 100 | English by chris

บทสนทนาที่ 100

YouTube video

I need your help.
ช่วยผมหน่อย

How can I help?
ได้สิ จะให้ช่วยยังไง

I want to improve my English.
ผมอยากเก่งภาษาอังกฤษ

But you can already speak English well.
แต่คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีอยู่แล้วนะ

I want to be fluent, like you!
แต่ผมอยากพูดคล่องเหมือนคุณ

Well, I’d suggest to do more listening and reading.
งั้น ขอแนะนำให้ฝึกฟังและอ่านบ่อยๆ

That’s it? Just listen and read more.
แค่นี่เองเหรอ แค่ฟังและอ่านให้มากขึ้น

Yep, that’s it!
ใช่ครับ แค่นี่เองแหละ

I didn’t think it’d be as easy as just that!
ผมไม่ได้คิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้น

Sticky advertisement box