บทสนทนาที่ 11 | English by chris

บทสนทนาที่ 11

YouTube video

Hello, may I help you?
สวัสดีครับ มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ

Yes, I’m looking for a pair of running shoes.
ครับ ผมกำลังหารองเท้าวิ่งคู่หนึ่งครับ

Ok, they are over there, please follow me.
ได้ครับ รองเท้าวิ่งอยู่ตรงโน้นครับ เชิญตามมาครับ

Do you have a Nike pair in black?
คุณมียี่ห้อไนกี้คู่หนึ่งเป็นสีดำไหมครับ

We do. How about this pair?
มีครับ คู่นี้ล่ะ เป็นอย่างไรบ้าง

Can I try them on?
ผมขอลองใส่ดูได้ไหมครับ

Sure, go ahead.
ได้เลย เชิญครับ

They fit nicely. I’ll take them!
ใส่พอดีเลย ผมจะเอาคู่นี้เลยครับ

Great! This pair is 20% off too.
ดีครับ คู่นี้ลด 20% ด้วยครับ

Sticky advertisement box