บทสนทนาที่ 12 | English by chris

บทสนทนาที่ 12

YouTube video

What’s your job?
คุณทำงานอะไรครับ

I’m an English teacher.
ผมเป็นครูครับ

Do you enjoy your job?
คุณชอบทำงานนี้ไหมครับ

I do, it’s very beneficial to society.
ชอบครับ เป็นงานที่มีประโยชน์ต่อสังคม

That’s right. It’s a very important job.
ใช่แล้วครับ เป็นงานที่สำคัญมากครับ

What about you? What’s your job?
แล้วคุณล่ะ ทำงานอะไรครับ

I’m a Doctor.
ผมเป็นหมอครับ

That’s great! You must be very smart then.
ดีมากเลย คุณคงต้องฉลาดแน่ๆ

Thanks for the compliment. You must be smart as a teacher too.
ขอบคุณที่ชมครับ คุณเป็นครูแล้ว ก็คงต้องฉลาดเหมือนกันครับ

Sticky advertisement box