บทสนทนาที่ 13 | English by chris

บทสนทนาที่ 13

YouTube video

I don’t feel well.
ผมรู้สึกไม่สบาย

What’s wrong?
เป็นอะไรอ่ะ

I have a stomach-ache.
ผมปวดท้อง

Do you want to go see a doctor?
คุณอยากไปหาหมอไหม

No, it’s ok. I just need some medicine.
ไม่ต้อง ผมแค่ต้องการกินยาก็พอ

Ok, I’ll go get some from the drug store for you.
โอเค ผมจะไปซื้อจากร้านยาให้คุณ

Thanks! Could you pick me up some sticky rice and pork too?
ขอบใจนะ แล้วขอฝากซื้อข้าวเหนียวกับหมูปิ้งให้ผมด้วยได้ไหม

What! I thought you said you had a stomach-ache?
อ้าว ไหน บอกว่าปวดท้องไม่ใช่เหรอ

Yeah, but I’m still hungry.
ก็ใช่ แต่มันหิวนี่น่า

Sticky advertisement box