บทสนทนาที่ 15 | English by chris

บทสนทนาที่ 15

YouTube video

Can you tell me about yourself?
ช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณย่อๆ หน่อยได้ไหมครับ

I am a hardworking, eager and confident person.
ผมเป็นคนที่ตั้งใจทำงาน ขยันและมีความมั่นใจครับ

How much salary are you expecting a month?
คุณคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินเดือนมากเท่าไหร่ครับ

At least 30,000 baht a month.
อย่างน้อยสามหมื่นบาทต่อเดือนครับ

How long do you plan on working for this company?
แล้วคุณคิดว่าจะทำงานให้เรานานแค่ไหนครับ

It depends on whether there will be opportunities of promotion or not.
ก็ขึ้นอยู่กับว่า จะมีโอกาสให้เลื่อนขั้นหรือเปล่าครับ

I see, well, when can you start working for us?
ผมเข้าใจล่ะครับ งั้นก็ คุณสามารถเริ่มทำงานให้เราได้เมื่อไหร่ครับ

At the start of next year.
ต้นปีหน้าได้ครับ

Great! We shall see you then.
เยี่ยมเลย แล้วเจอกันอีกทีตอนนั้นครับ

Sticky advertisement box