บทสนทนาที่ 16 | English by chris

บทสนทนาที่ 16

YouTube video

Hello, who is it?
เฮลโล ใครอ่ะ

Hey, it’s me, Adam, haven’t you woken up yet?
ไง ผมเอง อดัม คุณยังไม่ได้ตื่นเหรอ

Well, now I have.
ตอนนี้แหละ ตื่นแล้ว

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

Oh come on, get up! We’re meeting up at 10am.
โธ่เอ๊ย ตื่นเหอะ เรานัดไว้เจอกันสิบโมงเช้านะ

I know, no need to repeat.
ผมรู้ ไม่ต้องมาย้ำ

Ok fine, but hurry up! Go have a shower and get dressed now.
ก็ได้ แต่รีบๆ หน่อย ไปอาบน้ำและแต่งตัวได้แล้ว

As for breakfast, let’s eat at McDonalds, alright?
ส่วนข้าวเช้า ให้เรากินที่แมคโดนัล ดีไหม

Sounds good, see you there.
ฟังดูดี แล้วเจอกัน ที่นั่นนะ

Seya mate.
แล้วเจอกัน

Sticky advertisement box