บทสนทนาที่ 18

How was work today?
วันนี้ทำงานเป็นไงบ้าง

Awful! I feel so stressed.
แย่เลย ผมรู้สึกเครียดมาก

How come? What happened?
ทำไม เกิดอะไรขึ้นล่ะ

There’s a co-worker who bothers me often.
มีเพื่อนร่วมงานที่ชอบกวนผมบ่อยๆ

Go bother him back too!
ก็ไปกวนเขากลับสิ

No, I wanna be a good example to my other co-workers.
ไม่นะ ผมอยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ

Well, it’s up to you.
ก็แล้วแต่

We just don’t get along with each other, that’s all.
เราก็แค่ไม่ค่อยถูกคอกันเฉยๆ แค่นั่นเอง

If it were me, I’d go tell the boss and get that guy fired!
ถ้าเป็นผมนะ จะไปฟ้องเจ้านาย ให้คนนั้นโดนไล่ออกไปเลย

Skills

Posted on

05/01/2022