บทสนทนาที่ 21 | English by chris

บทสนทนาที่ 21

YouTube video

Come on! Hurry up.
เร็วเข้า รีบๆ หน่อย

I can’t keep running anymore.
ผมวิ่งไม่ไหวแล้ว

Oh no! This sucks!
โอ้ไม่นะ แย่แล้ว

What? We missed the bus, didn’t we?
อะไรเหรอ เราพลาดรถเมล์ซะแล้ว ใช่ไหม

Yeah, it’s gone already.
ใช่ มันไปแล้ว

We’re gonna be late for the show.
เราจะไปถึงงานแสดงสายแล้ว

Don’t worry, we can just get a taxi, can’t we?
ไม่ต้องคิดมาก เราก็แค่นั่งรถแท็กซี่ไปไง ได้ใช่ไหม

A taxi? No! There aren’t any taxis around here!
รถแท็กซี่เหรอ ไม่ได้ แถวนี้ไม่มีรถแท็กซี่วิ่งผ่านหรอก

Bugger!
ซวยล่ะ

Sticky advertisement box