บทสนทนาที่ 22 | English by chris

บทสนทนาที่ 22

YouTube video

What do you plan on doing today?
วันนี้คุณมีแผนจะทำอะไรบ้าง

I’m gonna go swimming.
จะไปว่ายน้ำ

I thought you disliked swimming?
ผมนึกว่าคุณไม่ชอบว่ายน้ำ ไม่ใช่เหรอ

Not at all, maybe you misunderstood me.
ไม่หรอก คุณคงเข้าใจผมผิด

I guess so.
คงงั้นมั้ง

Do you wanna come with me?
คุณอยากไปด้วยไหม

Me? No way! For me, it’s impossible to swim.
ผมเหรอ ไม่มีทาง สำหรับผมมันเป็นไปไม่ได้ที่จะว่ายน้ำ

Oh, why so?
อ้าว ทำไมล่ะ

Because I’m afraid of drowning!
เพราะผมกลัวจมน้ำ!

Sticky advertisement box