บทสนทนาที่ 23 | English by chris

บทสนทนาที่ 23

YouTube video

What time shall we meet up?
เราจะเจอกันกี่โมง

How about 7ish?
สักเจ็ดโมงเช้าดีไหม

7ish? What does that mean?
สักเจ็ดโมงหมายความว่าอย่างไร

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

7ish means, around 7.
สักเจ็ดโมงหมายถึง ราวๆ เจ็ดโมง

Oh, I see.
อ่อ เข้าใจล่ะ

Anyways, I need to stop by 7/11 first for breakfast.
ยังไงก็ ผมต้องการแวะที่เซเว่นเพื่อซื้ออาหารเช้าก่อน

Ok, could you get me a can of coke?
โอเค ฝากซื้อโค้กหนึ่งประป๋องให้ผมด้วยนะ

Sure, anything else?
ได้เลย มีอะไรอีกไหม

That’s all, seya in a bit.
แค่นั่นแหละ เดี๋ยวเจอกันนะ

Sticky advertisement box