บทสนทนาที่ 23

What time shall we meet up?
เราจะเจอกันกี่โมง

How about 7ish?
สักเจ็ดโมงเช้าดีไหม

7ish? What does that mean?
สักเจ็ดโมงหมายความว่าอย่างไร

7ish means, around 7.
สักเจ็ดโมงหมายถึง ราวๆ เจ็ดโมง

Oh, I see.
อ่อ เข้าใจล่ะ

Anyways, I need to stop by 7/11 first for breakfast.
ยังไงก็ ผมต้องการแวะที่เซเว่นเพื่อซื้ออาหารเช้าก่อน

Ok, could you get me a can of coke?
โอเค ฝากซื้อโค้กหนึ่งประป๋องให้ผมด้วยนะ

Sure, anything else?
ได้เลย มีอะไรอีกไหม

That’s all, seya in a bit.
แค่นั่นแหละ เดี๋ยวเจอกันนะ

Skills

Posted on

11/01/2022