บทสนทนาที่ 24 | English by chris

บทสนทนาที่ 24

YouTube video

You’re late to work again!
คุณมาทำงานสายอีกแล้ว

There was a blumin massive traffic jam!
มีรถติดยาวมาก!

Well, that’s your fault for not leaving earlier.
คุณก็ผิดเองที่ไม่ได้ออกไปเช้ากว่านี้

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

No, it’s because the taxi driver was a nutcase!
ไม่ใช่นะ แต่เป็นเพราะคนขับแท็กซี่บ้ามาก

You’re just trying to make an excuse, ain’t you?
คุณก็แค่พยายามแก้ตัว ใช่ไหมล่ะ

Oh whatever! Let’s get to work.
เอ่อช่างมันเหอะ เราทำงานกันดีกว่า

Look! The boss is coming!
ดูซิ เจ้านายมาแล้ว

Oh bugger, what should I do?
โอ้ ตายล่ะ จะทำไงดีอ่ะ

Be sly!
ทำเป็นเนียน

Sticky advertisement box