บทสนทนาที่ 26 | English by chris

บทสนทนาที่ 26

YouTube video

I wanna buy a new phone. Any suggestions?
ผมอยากซื้อมือถือใหม่ พอจะแนะนำได้ไหม

How about an i-phone 7?
i-phone 7 ดีไหม

Isn’t it really expensive though?
มันแพงมาก ไม่ใช่เหรอ

Around about 30,000 baht.
ก็ประมาณ 3 หมื่นบาท

Whoa, I can’t afford that.
โห ผมซื้อไม่ไหวหรอก

What’s your budget then?
แล้วคุณมีงบประมาณเท่าไหร่ล่ะ

No more than 10,000 baht.
ไม่เกิน 1 หมื่นบาท

In that case, I’d suggest a Samsung Galaxy.
ถ้างั้น ขอแนะนำ Samsung Galaxy

Great! Thanks for your suggestion.
เยี่ยมเลย ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะ

Sticky advertisement box