บทสนทนาที่ 30

Have you ever been to the sea before?
คุณเคยไปเที่ยวทะเลไหม

Nope, never.
ไม่เคย

You’ve gotta go, it’s amazing!
คุณต้องไปให้ได้นะ มันสุดยอด

Alright, I’ll take leave off work for 5 days.
งั้นก็ได้ ผมจะลางานไปห้าวัน

Great! We can go the end of next month.
เยี่ยมเลย เราจะไปสิ้นเดือนหน้านะ

How much will accommodation cost?
แล้วค่าพักจะเท่าไหร่

Around 1000 baht a night.
ก็สัก 1000 บาทต่อคืน

And the flights?
แล้วเที่ยวบินล่ะ

Probably no more than 2500.
น่าจะไม่เกิน 2500

Skills

Posted on

20/01/2022