บทสนทนาที่ 30 | English by chris

บทสนทนาที่ 30

YouTube video

Have you ever been to the sea before?
คุณเคยไปเที่ยวทะเลไหม

Nope, never.
ไม่เคย

You’ve gotta go, it’s amazing!
คุณต้องไปให้ได้นะ มันสุดยอด

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

Alright, I’ll take leave off work for 5 days.
งั้นก็ได้ ผมจะลางานไปห้าวัน

Great! We can go the end of next month.
เยี่ยมเลย เราจะไปสิ้นเดือนหน้านะ

How much will accommodation cost?
แล้วค่าพักจะเท่าไหร่

Around 1000 baht a night.
ก็สัก 1000 บาทต่อคืน

And the flights?
แล้วเที่ยวบินล่ะ

Probably no more than 2500.
น่าจะไม่เกิน 2500

Sticky advertisement box