บทสนทนาที่ 34 | English by chris

บทสนทนาที่ 34

YouTube video

Do you like reading?
คุณชอบอ่านหนังสือไหม

Yeah, it’s relaxing.
ก็ชอบนะ มันผ่อนคลายดี

What kind of books do you like reading?
แล้วคุณชอบอ่านหนังสือแนวไหนล่ะ

I like factual knowledge books.
ผมชอบหนังสือความรู้

Really? They sound so boring.
จริงเหรอ มันฟังดูน่าเบื่อจัง

Not at all, actually they’re very interesting.
ไม่หรอก จริงๆ แล้ว มันน่าสนใจมาก

As for me, I don’t like reading books.
ส่วนผม ก็ไม่ชอบอ่านหนังสือเลย

That’s cuz you have a short attention span!
นั้นเป็นเพราะว่าคุณมีสมาธิสั้นไง

Hey! Watch your mouth!
เฮ้ย เดี๋ยวเหอะ!

Sticky advertisement box