บทสนทนาที่ 35 | English by chris

บทสนทนาที่ 35

YouTube video

I’m so fed up of being in a dead-end salary job.
ผมเบื่อสุดๆ ที่เป็นแต่มนุษย์เงินเดือน

What can you do about it then? We all need money.
แล้วจะทำอะไรได้ล่ะ คนเราต้องใช้เงินนะสิ

I wanna start my own business!
ผมอยากทำธุรกิจส่วนตัว

What kind of business?
ธุรกิจแบบไหนล่ะ

A little coffee shop!
ร้านกาแฟเล็กๆ !

Wow, well ain’t that a new idea huh!
โห แหม๋ เป็นความคิดที่ใหม่มากเลยนะเพื่อน

Don’t be sarcastic with me! I’m serious.
ไม่ต้องมาพูดประชด ผมเอาจริงจัง

There’re plenty of coffee shops already! Do something else!
มีร้านกาแฟอยู่มากพอแล้ว ทำอะไรอื่นสิ

Fine! I’ll reconsider it.
ก็ได้ จะลองคิดดูใหม่ล่ะกัน

Sticky advertisement box