บทสนทนาที่ 36 | English by chris

บทสนทนาที่ 36

YouTube video

How did you come to work today?
วันนี้คุณมาที่ทำงานอย่างไร

I drove my car here.
ผมขับรถมาเอง

No wonder you’re so late! Traffic is so bad.
มิน่าหล่ะ ถึงมาสายขนาดนี้ รถติดแน่ๆ ไง

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

Yeah, it’s pretty irritating.
ก็ใช่ มันน่ารำคาญจัง

I always come by subway, so that I won’t be late.
ผมจะนั่งรถไฟใต้ดินมาเสมอ เพื่อจะได้ไม่สาย

Can you drive a car?
แล้วคุณขับรถเป็นไหม

No, but if I lived in the countryside, then I’d go learn.
ไม่เป็น แต่ถ้าอยู่ชนบทก็คงต้องเรียน

I think the subway is too crowded!
ผมว่านั่งรถไฟใต้ดินมันแออัดมาก

True, but at least I get to work on time.
ก็จริงนะ แต่อย่างน้อย มันช่วยให้ผมไปทำงานตรงเวลาได้

Sticky advertisement box