บทสนทนาที่ 38 | English by chris

บทสนทนาที่ 38

YouTube video

What are you gonna do when term finishes?
จะปิดเทอมแล้ว คุณมีแผนจะทำอะไรบ้าง

I haven’t thought of anything yet.
ยังคิดไม่ออกเลย

I’m gonna do some volunteer work, wanna join?
ผมจะไปทำงานอาสาสมัคร อยากไปด้วยไหม

Yeah sure!
ได้สิ เอาเลย

We’re gonna go teach some kids in the mountains.
พวกเราจะไปสอนเด็กๆ บนดอย

How should we prepare?
แล้วเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรดี

Well, you’ll need some warm clothes, cuz it gets quite cold!
ก็ คุณจะต้องการเสื้อผ้าอุ่นๆ เพราะอากาศจะค่อนข้างหนาว

Oh no, I can’t stand the cold.
โอไม่ ผมทนหนาวไม่ไหวอ่ะ

Do it for the kids!
ทนเพื่อเด็กๆ นะซิ

Sticky advertisement box