บทสนทนาที่ 41 | English by chris

บทสนทนาที่ 41

YouTube video

Do you have any children?
คุณมีลูกแล้วหรือยัง

I have 2 daughters.
ผมมีลูกสาวสองคน

How old are they?
เขาอายุเท่าไหร่กัน

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

5 and 8.
ห้ากับแปดขวบ

Are they naughty at all?
พวกเขาดื้อไหม

The older one is a little bit.
คนโตก็ดื้อนิดหน่อย

Is it hard raising children?
การเลี้ยงลูกมันยากไหม

Yes, it’s very tiring, but it’s worth it.
ยากและเหนื่อยมาก แต่ก็คุ้มนะ

It’s worth it for love, right!
คุ้มเพราะรักใช่มิล่ะ!

Sticky advertisement box