บทสนทนาที่ 42 | English by chris

บทสนทนาที่ 42

YouTube video

I’m gonna quit my job!
ผมจะลาออกจากงานของผม

What! Why? What happened?
อะไรนะ ทำไม เกิดอะไรขึ้น

I’m so stressed out, I can’t take it anymore.
ผมเครียดมาก ทนไม่ไหวแล้ว

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

Why don’t you just take a few days off to relax?
ก็แค่ไปพักผ่อนสักสองสามวัน จะไม่ดีกว่าเหรอ

No, it won’t be enough.
ไม่ จะไม่พอหรอก

So, what would you do after you quit then?
งั้น ถ้าลาออกแล้ว จะทำอะไรต่อล่ะ

I wanna go move up north to Chiang Mai.
ผมอยากย้ายบ้านไปภาคเหนือ จะอยู่เชียงใหม่

What work would you do there?
แล้วจะทำงานอะไรที่นั่นเหรอ

I’ll be a farmer!
ผมจะเป็นชาวนา!

Sticky advertisement box