บทสนทนาที่ 46

I don’t like it here!
ผมไม่ชอบอยู่ที่นี่

Why? What’s wrong with here?
ทำไม ที่นี่ไม่ดีตรงไหน

It’s too loud, too hot, not comfortable and the food isn’t tasty.
เสียงดังเกินไป ร้อนเกินไป นั่งไม่สบาย และอาหารก็ไม่อร่อย

Oh come on, it isn’t that bad. You’re such a complainer.
ไม่เอาน่า มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก คุณนี่ขี้บ่นตลอดเลย

I’m not complaining, I’m just giving my opinion.
ผมไม่ได้บ่น ก็แค่แสดงความคิดเห็นเฉยๆ

Sounds more like complaining though.
ฟังดูเหมือนบ่นมากกว่า

Fine! I admit it, so can we go to another restaurant now?
ก็ได้! ยอมรับว่าบ่น แล้วเราไปร้านอื่นได้แล้วหรือยังล่ะ

We already ordered food, we can’t leave now.
เราสั่งอาหารไปแล้ว ไปไหนไม่ได้

Oh bugger!
เวรกรรมเลย!

Skills

Posted on

11/02/2022