บทสนทนาที่ 47 | English by chris

บทสนทนาที่ 47

YouTube video

Hey, do you wanna go on a trip with me at the end of this year?
สิ้นปีนี้ คุณอยากไปเที่ยวกับผมไหม

Sure! Where do you plan on going?
ได้เลย แล้วจะไปไหนเหรอ

I wanna go to Japan.
ผมอยากไปประเทศญี่ปุ่น

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

Oh, I’ve already been to Japan. How about going to England instead?
อ่อ ผมก็เคยไปมาแล้ว ขอไปเที่ยวประเทศอังกฤษดีกว่าได้ไหม

I don’t think my budget is high enough for that.
ผมว่างบประมาณของผมไม่เพียงพอหรอก

What if I pay for your plane ticket then?
แล้วถ้าผมซื้อตั๋วเครื่องบินให้คุณล่ะ จะเป็นไง

What! Really!? I couldn’t let you.
เฮ้ย จริงเหรอ ไม่ได้ เกรงใจอ่ะ

Come on! Don’t worry about it, my treat!
ไม่เอาๆ ไม่ต้องเกรงใจ ผมขอเลี้ยงให้

Ok then, thanks so much! See you soon England!
โอเคก็ได้ ขอบคุณมากๆ นะ แล้วเจอกันประเทศอังกฤษ

Sticky advertisement box