บทสนทนาที่ 51 | English by chris

บทสนทนาที่ 51

YouTube video

This road is so busy!
ถนนรถเยอะมาก

How are we gonna cross?
เราจะข้ามได้ยังไง

We can use the footbridge over there.
ให้เราไปใช้สะพานลอยตรงโน้นดิ

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

It’s so far away! Let’s just cross here.
แต่มันไกลจัง ข้ามที่นี่แหละก็ได้

Don’t! It’s dangerous. Hey wait! Look out!
อย่านะ มันอันตราย เฮ้ยเดี๋ยว! ระวัง!

Whoa! I almost got hit!
โห เกือบโดนรถชนซะแล้ว

I told you it’s too busy to cross here.
ผมบอกคุณแล้วไง ถนนมันมีรถวิ่งเร็วเยอะเกิน

Ok, sorry, my bad. Let’s go over on the footbridge.
โอเค โทษที ผมผิดเอง เราไปขึ้นสะพานลอยตรงโน้นดีกว่าเถอะ

Finally, you listen to my suggestions!
ในที่สุด คุณก็ฟังคำแนะนำของผมสักที!

Sticky advertisement box