บทสนทนาที่ 52 | English by chris

บทสนทนาที่ 52

YouTube video

Have you ever been in a natural disaster?
คุณเคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติไหม

Yeah, I have once before.
เคยครั้งหนึ่ง

What happened?
เกิดอะไรขึ้น

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

I was caught in flooding.
โดนติดน้ำท่วม

Oh dear. Did your house get flooded?
แย่จัง บ้านคุณโดนน้ำท่วมไหม

It flooded about 2 meters high into my house.
น้ำท่วมเข้าบ้านสูงสักสองเมตร

What about all of your belongings?
แล้วพวกข้าวของล่ะ เป็นไง

We were able to move them all upstairs in time.
เราย้ายข้าวของขึ้นชั้นสองทันเวลา

Thank God for that!
ขอบคุณพระเจ้า

Sticky advertisement box