บทสนทนาที่ 53 | English by chris

บทสนทนาที่ 53

YouTube video

Do you dream often?
คุณฝันบ่อยไหม

Not really, I just sleep.
ไม่ค่อย ผมนอนหลับอย่างเดี่ยว

I have dreams almost every night.
ผมฝันแทบจะทุกคืนเลย

What about nightmares?
แล้วฝันร้ายล่ะ

I never get nightmares. My dreams are always good.
ผมไม่เคยฝันร้าย ผมฝันดีเสมอ

Well, aren’t you lucky huh!
แหม๋ คุณนี่ โชคดีเหลือเกินเนาะ

Why don’t you have dreams?
ทำไมคุณนอนหลับแล้ว ไม่ฝันล่ะ

I dunno, maybe my brain isn’t creative enough to make dreams.
ไม่รู้อ่ะ สมองผมอาจไม่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อทำฝันได้

Haha, that could be right!
ฮ่าๆ คงใช่แหละ

Sticky advertisement box