บทสนทนาที่ 55 | English by chris

บทสนทนาที่ 55

YouTube video

You speak English so well!
คุณพูดภาษาอังกฤษเก่งจัง

No, please. I’m not that good.
ไม่หรอก ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้น

But really! I mean it.
แต่ผมพูดจริงๆ นะ

Well, thanks for your encouragement.
ก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจนะ

So, how do you study English then?
แล้ว คุณเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรล่ะ

I just learn new vocab, read books and watch TV often.
ผมก็แค่ท่องศัพท์ใหม่ๆ อ่านหนังสือ และดูทีวีบ่อยๆ

That’s it? And you got to be this fluent!
แค่นั้นเองเหรอ ถึงจะคล่องแคล่วได้อย่างนี้

Yep. That’s it. You can do it too.
ใช่ แค่นั้นเอง คุณก็ทำได้เหมือนกัน

I don’t think I have enough discipline to do it.
ผมคงทำไม่ได้หรอก ผมมีวินัยไม่เพียงพอ

Sticky advertisement box