บทสนทนาที่ 56 | English by chris

บทสนทนาที่ 56

YouTube video

You look familiar. Have we met before?
หน้าคุณดูคุ้นๆ เราเคยเจอกันมาก่อนไหม

Um, I don’t think so.
เอ่อ ผมว่าไม่เคย

Did you used to go to Bangkok Uni?
คุณเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพไหม

I did, I graduated in 2013.
เคย ผมเรียนจบปี 2013

I remember you now!
ผมนึกออกล่ะ จำคุณได้แล้ว

You do? How then?
จำได้เหรอ ยังไงอ่ะ

We used to get on the same bus every day.
เราทั้งสองเคยนั่งรถเมล์สายเดียวกันไปทุกวัน

Oh, yeah. I remember you now!
โอ้ ใช่ ผมจำคุณได้แล้วเหมือนกัน

You see, no wonder you looked familiar to me.
เห็นไหม มิน่าหล่ะหน้าคุณถึงคุ้นๆ อย่างนี้ไง

Sticky advertisement box