บทสนทนาที่ 59 | English by chris

บทสนทนาที่ 59

YouTube video

Do you think you eat healthily?
คุณคิดว่าคุณกินอาหารเพื่อสุขภาพไหม

I think most of the time I do.
ส่วนมากผมก็กินนะ

Do you eat fruit and veg every day?
แล้วคุณกินผลไม้กับผักทุกๆ วันไหม

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

I try to, but it’s hard sometimes.
พยายาม แต่บางทีมันยากที่จะทำได้

How many kinds of fruit do you have a day?
คุณกินผลไม้กี่ชนิดต่อวัน

Usually at least 2 kinds.
มักจะกินอย่างน้อยสองชนิด

Apparently, we are meant to have 5 kinds of fruit a day.
เขาพูดกันว่า คนเราควรจะกินผลไม้ห้าชนิดต่อวัน

I can barely manage to have 2 a day let alone 5!
ผมนี่นะ แค่กินสองอย่างต่อวันแทบจะทำไม่ได้อยู่แล้ว ห้าชนิดก็ยิ่งยาก

It seems eating healthily takes a lot of effort, doesn’t it?!
ดูเหมือนว่า การที่จะกินเพื่อสุขภาพนั้น มันต้องใช้ความพยายามมากจริงๆ ว่าไหม

Sticky advertisement box