บทสนทนาที่ 63 | English by chris

บทสนทนาที่ 63

YouTube video

Are you up to much Saturday night?
เย็นวันเสาร์นี้คุณจะทำอะไรไหม

Not really, just staying at home.
ไม่หรอก อยู่บ้านเฉยๆ

Do you wanna go to a party?
คุณอยากไปงานปาร์ตี้กับผมไหม

Whose party is it?
งานปาร์ตี้ของใครเหรอ

A friend of a friend’s.
เพื่อนของเพื่อน

But I wasn’t invited to it.
แต่ผมไม่ได้รับคำเชิญ

No worries, anybody can go.
ไม่เป็นไร ใครๆ ก็ไปได้สิ

I think I’ll pass, cuz I wouldn’t know anybody there.
ผมขอผ่านดีกว่า เพราะผมคงจะไม่รู้จักใครสักคนที่นั่น

Alright then, as you wish.
งั้นก็ได้ ตามใจล่ะกัน

Sticky advertisement box